Właśnie odkryłem w moim służbowym laptopie 2 dodatkowe porty USB. I to już po ośmiu latach używania. Bystrzak ze mnie.

Co ja napisałem!? Po ośmiu miesiącach, a nie latach. Nigdy i nigdzie nie pracowałem 8 lat.

Follow

@jaczad
Hehe. U mnie z reguly 2 lata to byl max. Bylem pasikonikiem lub krolikiem w tym wzgledzie. Chyba ze 2 lub 3 razy zdarzyla mi sie praca okolo 3 lat lub wiecej.

Mam trochę podobnie, chociaż było miejsce, gdzie pracowałem 7 lat i drugie, gdzie pracowałem 6 lat. Poza tym 3 lata, 3 lata, 1,5roku, 1,5 roku, i w tym miejscu 8 miesięcy. Może czas się ustatkować.
@PawelK

Sign in to participate in the conversation
No Agenda Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!