Follow

@tomaszdziala

Z polski na pewno warto sledzic @midline podcast nerdowy o chronieniu privacy i okolice. Za nim jest min @kuba.

Jest gosc od web accessibility @jaczad zwroc uwage na jego profilowe.

@tomaszdziala

@jaczad od 20 lat zajmuje sie accessibility czyli dostepnoscia w sieci glownie ale nie tylko dla niewidomych i niedowidzacych placowal w mincyfr. Twardy zawodnik. Wyjadacz. Tlumacz roznych projektow. Lubi telefon i os z nadgryzionym jablkiem w logo.

@tomaszdziala @midline @kuba

Kuba wyskoczylo mi z Pamieci kto jest drugim rozgrywajacym midline? Zapomnialem imie.

Sign in to participate in the conversation
No Agenda Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!