Ja się chciałem grzecznie zapytać gdzie są moje pieniądze za 101010? 😂
A tak serio, to jak by ktoś się zastanawiał, to my się nie zamykamy i dalej trwamy przy misji tworzenia maksymalnie otwartej dla wszystkich przestrzeni do dyskusji.

@xaphanpl lhub.social też się nie zamyka, to jedynie prawicowa operacja dezinformacyjna.

@mkljczk
Btw imho jak wszyscy zaczna banowac wszystkie instancje w stylu fediblock albo powstanie duzo wysp albo docelowo diabli wezma cala federalizacje.

@xaphanpl

@PawelK @xaphanpl Fedi pójdzie w kierunku dwóch, może trzech wysp. Ja wybrałem mstdn.io, ponieważ ma regulamin który sprawia że naprawdę najbardziej wrażliwa osoba nie ma powodu aby blokować tę instancję, a z drugiej strony blokuje inne instancje chyba tylko za spam

@mkljczk

A na marginesie dobrze jesli podzial pojdzie po lini prawo lewo trole.
Rozjazdy miedzy regulaminami dadza potencjalne dodatkowe osie podzialu swiata.

@xaphanpl

@PawelK @xaphanpl ja tylko chciałbym, aby pozostały choćby drobne, jednoosobowe instancje, które dają dostęp do całości sieci (:

Follow

@mkljczk

Chociaz z pewnych wzgledow mi tez by to bylo bardzo na reke.

@xaphanpl

Sign in to participate in the conversation
No Agenda Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!