Ja się chciałem grzecznie zapytać gdzie są moje pieniądze za 101010? 😂
A tak serio, to jak by ktoś się zastanawiał, to my się nie zamykamy i dalej trwamy przy misji tworzenia maksymalnie otwartej dla wszystkich przestrzeni do dyskusji.

@xaphanpl lhub.social też się nie zamyka, to jedynie prawicowa operacja dezinformacyjna.

@mkljczk
Btw imho jak wszyscy zaczna banowac wszystkie instancje w stylu fediblock albo powstanie duzo wysp albo docelowo diabli wezma cala federalizacje.

@xaphanpl

@PawelK @xaphanpl Fedi pójdzie w kierunku dwóch, może trzech wysp. Ja wybrałem mstdn.io, ponieważ ma regulamin który sprawia że naprawdę najbardziej wrażliwa osoba nie ma powodu aby blokować tę instancję, a z drugiej strony blokuje inne instancje chyba tylko za spam

Follow

@mkljczk

Moim skromnym po dalekiej lewej stronie na koniec wszyscy pozra sie ze wszystkimi. W stanach cos podobnego widac tam jest wiele napiec wewnetrznych chociaz jeszcze nie mocnych pekniec.

Np.
G vs l
G vs t
B vs g i l
B vs t
Jews vs blacks
Muslims vs l g b t

Gruby temat.

@xaphanpl

Sign in to participate in the conversation
No Agenda Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!