Internet przestał służyć nam, użytkownikom. Na każdym kroku napotykamy utrudnienia w jego użytkowaniu. W 16. odcinku naszego podcastu opowiadamy o nadchodzącym nowym standardzie wymiany informacji w I(...)

internet-czas-dzialac.pl/odcin

@midline
Wslucham sie. Generalnie 100% ochrony prywatnosci na tak. Co do sledzenia tylko z konsentem i ziarnistoscia co do pojedynczego osrodka sledzenua itp typu google i z konsentami do kazdej kategorii zbieranych i przetwarzanych danych i z opisem co zbierajs w jakim celu i komu to i na jakich warunkach i w jakim celu udistepniaja.

Co do reklam to mam opinie 50/50.
Powinny byc opcjonalne tudziez sledzenue wokol nich tak samo.

Nie wiem czy internet tak by sue rozwinal z zupelnym brakiem adwa

@PawelK @midline Oczywiście, żeby się nie rozwinął, ale obecnie reklamy są wyciągnięte do ekstremum :<

Nowa technologia, która pozwala tylko wysyłać tekst, obrazki, wideo nie blokuje reklam, tylko że te reklamy nie będą w stanie śledzić poczynań użytkowników z powodu braku skryptów śledzących.

Sign in to participate in the conversation
No Agenda Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!