@sp6ina Coś słyszałem że OpenOffice jak na martwy projekt jest całkiem żywy, ale nawet nie wiem już jak długo nie zaglądałem. Bo i po co? LibreOffice przejął pałeczkę, a jego "konkurencję" spotykam tylko czasami na komputerach ludzi, którzy o tym nie słyszeli, bo ich to nie interesuje. Oni tylko chcą mieć coś od edytowania plików docx.

@sdebkowski
Oj nie mów, bo onlyoffice.com/ zdobywa przychylność ludzi pomału.
A taka kdeowska calligra.org/ jest moim zdaniem przyjemna i do domowych rozwiązań wystarczająca :P

@sp6ina @sdebkowski LibreOffice dla mnie wygrywa, bo jest open source, działa na androidzie i ma wersję webową

@mkljczk
Tez moj ulubiony nie wiedzialem o wersji web i android. Zaczynam rezygnowac z android toolingu m$. Dzieki za hint.

@sp6ina @sdebkowski

@PawelK @sp6ina @sdebkowski To akurat znajdziesz w F-Droidzie jako Collabora Office, ale możesz sobie skompilować sam z brandingiem LibreOffice :p

Sign in to participate in the conversation
No Agenda Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!